Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Denmark

Alle har ret til et værdigt liv
Alle har ret til en minimum indkomst

Alle mennesker har ret til et værdigt liv. Alle bør have ret til en minimum indkomst på et sådant niveau, at de ikke skal tvinges til at vælge mellem at betale udgifter til mad, husleje, varme, børnenes uddannelse og andre basale livsvilkår.

I 2009 lever 79 millioner mennesker i EU i fattigdom eller i risiko for fattigdom. Fattigdommen er større i nogle medlemslande end i andre, men fælles for alle fattige er, at de hver dag må vende hver en mønt for at få pengene til at slå til længst muligt. Stigmatisering og mistanke om manglende lyst til at arbejde forværrer deres situation. Nedskæringer på de sociale ydelser tjener kun til yderligere marginalisering og bringer dem længere fra arbejdsmarkedet.

Vedvarende fattigdom og arbejdsløshed i EU gør det nødvendigt med en ny vision for Europa. Manglen på tilstrækkelige velfærdsstandarder i EU betyder at mange mennesker ofte glider dybere ned i fattigdom. Den økonomiske og beskæftigelsesmæssige krise betyder at flere mennesker risikerer at få behov for økonomisk beskyttelse mod fattigdom. Det er vigtigt at de sociale ydelser er på et sådant niveau, at de kan være med til at løfte mennesker ud af fattigdom. En betryggende minimum indkomst på et tilstrækkeligt niveau er en vigtig forudsætning for at kunne deltage i samfundet og et liv som et ligeværdigt menneske. Risikoen for fattigdom er ikke kun den enkeltes problem. Det er en udfordring for samfundet.

Vi, som underskriver dette opråb, udtrykker vores bekymring over de nuværende utilstrækkelige sociale sikringssystemer i EU. Vi udtrykker vores støtte til EU-Kommissionens henstilling om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet, herunder anerkendelse af det enkelte menneskes ”grundlæggende ret til midler og social støtte, der er tilstrækkelige til at leve et menneskeværdigt liv”. Vi opfordrer politikere og regeringer i EU til at gennemføre henstillingen.

I år vælges et nyt EU-Parlament, og en ny EU-Kommission udpeges. 2010 er det europæiske år for kamp mod fattigdom og social udstødelse. Det er nu rette tid for en ny vision for EU og sikring af en tilstrækkelig minimum indkomst for alle, som kan sikre respekten for menneskelig værdighed som et grundlæggende princip i EU.

Hvis du vil vide mere om EAPN (European anti Poverty Network) og kampagnen for en tilstrækkelig minimum indkomst, se www.adequateincome.eu Om EAPN se www.eapn.eu
Om det danske netværk, se www.eapn.dk

Not everyone has access to a dignified life.