Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Norway

Gi oss verdigheten tilbake – rettighetsfestet minsteinntekt til alle!

Rett over gangen, i naboleiligheten sitter en familie og tar det vanskelige valget mellom å kjøpe mat til helgen eller å betale strømregningen. Skal de sulte eller fryse? De er bekymret over husleien som snart forfaller til betaling. De engster seg for hvem som banker på døren neste gang, er det namsmannen som vil kaste hele familien på gaten eller energileverandøren som skal stenge av strømmen? De klør seg i hodet og lurer på hvordan de skal få de siste kronene til å strekke til.

Mennesker som lever på velferdsordninger stigmatiseres nå som før. De betraktes av mange som latsabber, og velferdsytelser anses som passiviserende for mottakerne. Slike holdninger bidrar til at over 79 millioner i EØS står i fare for å havne i fattigdom. Å garantere alle en dekkende minsteinntekt er nøkkelen til å sikre alle et liv i verdighet. Vi uttrykker herved vår bekymring for disse alvorlige manglene ved de sosiale sikringssystemene i EØS. Vi gir vår støtte til EU-kommisjonens anbefaling fra 2008 om ”å anerkjenne individets grunnleggende rettigheter til midler og sosiale velferdsgoder som er tilstrekkelige til å leve i pakt med menneskelig verdighet”. Vi krever at Stortinget nå handler for å respektere denne anbefalingen.

I 2009 er det stortingsvalg i Norge. Samtidig er det valg på EU-parlament og en ny Kommisjon skal utnevnes. År 2010 er det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosialt utenforskap. Nå er det på tide med en ny visjon og en forpliktelse til å sikre alle tilstrekkelige minsteinntektsordninger. Rettighetsfestet minsteinntekt vil bl.a. være rettet mot dem som i dag er avhengige av sosialhjelp og er det klart viktigste middel for å avskaffe fattigdommen. Minsteinntekt er en investering i mennesker og miljø. Det at så mange lever uten dekkende livsopphold fører til enorme skader for samfunnet og store lidelser for den enkelte. Minsteinntekt kan forhindre at alt for mange blir fattige, underernærte, isolerte, passiviserte og ekskluderte. Minsteinntekt kan forebygge problemer med svart økonomi, forslumming, rus, psykiatri, kriminalitet, hjemløshet, prostitusjon og sosial uro.

Fattigdommen rammer mange flere enn de 360 000 som har inntekter under fattigdomsgrensa og de 50 000 fattige barna i Norge. Fattigdomsbevegelsen har vokst seg sterk i takt med den økende erkjennelsen om at mange er fattige i Norge i dag. For eksempel var følgende organisasjoner medarrangører ved Fattigdomshøringen i 2007: Velferdsalliansen, Kirkens Bymisjon, FO, Røde Kors, LO, Frelsesarmeen, Redd Barna, Mental Helse, RIO og SAFO. Vi forventer en enda bredere oppslutning om årets fattigdomshøring 28.august. Her vil vi som et ledd i valgkampen konfrontere partiene med hva de vil gjøre for å bekjempe fattigdommen i verdens rikeste land.

Minsteinntektskampanjen oppfordrer alle partiene til å inngå et livsoppholdsforlik: Vedta at det innføres rett til minsteinntekt for alle som ikke har tilstrekkelig inntekt fra arbeid, næring eller trygd i Norge. Denne garanterte minsteytelsen skal ikke være lavere enn minstenivået i standardbudsjettet som SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) utarbeider hvert år. Dette er et minstenivå for anstendighet, et gulv i det sosiale sikkerhetsnettet som Norge så skammelig mangler. Det er hva Grunnloven og Menneskerettsloven av 1999 alt har gitt de fattige som rettigheter.

Les mer om Minsteinntektskampanjen til EAPN på www.adequateincome.eu, her kan du også skrive under oppropet.

Not everyone has access to a dignified life.