Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Poland

Zapewnijmy odpowiedni dochód minimalny dla wszystkich!

Być może tuż za twoją ścianą ktoś wybiera właśnie między jedzeniem i ogrzewaniem, martwi się o czynsz, obawia się każdego dzwonka do drzwi i zastanawia nad wydaniem każdej złotówki.

Pogłębiająca się stygmatyzacja osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej a także postrzeganie zasiłków społecznych, jako zachęcającej do bierności jałmużny, pogarszają jedynie sytuację 79 milionów osób w UE zmagających się z problemem ubóstwa. Zmusza je to do codziennego dokonywania podobnie trudnych wyborów. Zapewnienie odpowiednich programów dochodów minimalnych jest podstawową metodą zmiany tej sytuacji, a także najlepszym sposobem budowania solidnej podstawy na rzecz uczestniczenia w społeczeństwie, w którym każdy ma dostęp do godnego życia. W kontekście ciągłej niestabilności na rynkach finansowych i gospodarczej niepewności coraz więcej rodzin będzie zmuszonych do polegania na pomocy społecznej, która może stać się dla nich jedynym promykiem nadziei na zbudowanie bezpiecznej przyszłości.

Poziom i głębokość ubóstwa dochodowego dzieci w Polsce były jeszcze niedawno najwyższy w Unii Europejskiej. Czy polskie dzieci i ich rodziny mają prawo do godnego życia? Oczywiście TAK. Czy polski rząd i samorząd są odpowiedzialne za poszanowanie, ochronę i realizację tego prawa? Oczywiście TAK.

Domagamy się, aby rok 2010 był pierwszym rokiem realizacji nowej Narodowej Strategii Integracji Społecznej do 2015 r.  mającej na celu zasadnicze zmniejszenie poziomu i głębokości ubóstwa dzieci i młodzieży. Jej częścią musi być ambitny projekt zapewnienia wszystkim dzieciom i ich rodzinom dochodu na poziomie minimum zapewniającego zdrowie i integrację społeczną. Sam dochód oczywiście nie wystarczy! Równie ważny jest powszechny dostęp do wysokiej jakości usługi społeczne (kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych i innych) poprawiających sytuację dzieci znajdujących się w gorszym położeniu. Nadszedł czas na zasadnicze zmiany!

My, niżej podpisani, wyrażamy nasze zaniepokojenie obecnymi zagrożeniami dla systemów opieki społecznej w Europie. Deklarujemy poparcie dla wydanego przez Komisję Europejską w 2008 r. zalecenia na temat aktywnej integracji społecznej osób wykluczonych z rynku pracy, które deklaruje konieczność uznania podstawowego prawa jednostki do pomocy społecznej w wymiarze wystarczającym, by prowadzić życie odpowiadające godności ludzkiej. Wzywamy do zdecydowanych działań na rzecz wprowadzenia tego zalecenia.

W roku 2009 mają się odbyć wybory do Parlamentu Europejskiego oraz ma zostać wybrana nowa Komisja. Rok 2010 to z kolei Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. TERAZ jest czas na nową wizję i zaangażowanie na rzecz odpowiednich systemów dochodu minimalnego i godnego życia dla wszystkich!

Każdy ma prawo do godnego życia!

Aby dowiedzieć się więcej o kampanii EAPN na rzecz odpowiedniego dochodu minimalnego, oraz w celu podpisania apelu wejdź na stronę: www.adequateincome.eu

Dr Ryszard SZARFENBERG, Institute of Social Policy, Warsaw University

Cezary MIZEJEWSKI, Ministry of Regional Development.

Not everyone has access to a dignified life.