Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Romania

Să garantăm un venit minim adecvat, pentru o viaţă demnă!

La doi paşi de casa ta, cineva este obligat să facă o alegere foarte dificilă între a se hrăni şi a se încălzi, nu ştie de unde să găsească banii de chirie, trăieşte de pe o zi pe alta cu datorii pe care nu le poate plăti şi se întreabă cum să tragă de fiecare leu pentru a face faţă cheltuielilor zilnice.

Stigmatizarea constantă a celor care primesc ajutoare sociale ca fiind leneşi şi etichetarea beneficiilor sociale drept asistenţă pasivă au ca rezultat înrăutăţirea situaţiei celor 79 de milioane de oameni din Uniunea Europeană care se confruntă zilnic cu sărăcia, cu disperarea şi cu alegeri imposibile, ca cele de mai sus. Garantarea unui venit minim adecvat este un element-cheie pentru schimbarea acestei triste realităţi şi pentru construirea unei baze solide pentru participarea într-o societate solidară, unde toţi se pot bucura de o viaţă demnă. În contextul accentuatei crize financiare şi economice, din ce in ce mai multe familii se văd nevoite să se bazeze pe asistenţa socială pentru a supravieţui. Este singura lor rază de speranţă pentru a construi un viitor mai bun şi mai sigur.

În România, deşi cadrul legislativ există, a fost îmbunătăţit şi corespunde unor modele europene, se constată totuşi deficienţe în implementarea programului de acordare a ajutorului social. Ne referim în special la nivelul prea scăzut al prestaţiei, insuficient să ofere protecţie adecvată şi o viaţă demnă persoanelor care se confruntă cu sărăcia. Nivelul venitului minim garantat, la valoarea majorată în acest an, este sub indicele internaţional al sărăciei (2 USD pe zi)!

Noi, semnatarii prezentului apel, dorim să ne manifestăm îngrijorarea cu privire la erodarea sistemelor de protecţie socială în Europa. Ne declarăm sprijinul pentru Recomandarea Comisiei Europene, din 2008, cu privire la incluziunea activă a persoanelor fără posibilitatea de a avea acces pe piaţa forţei de muncă, care stipuleaza “recunoaşterea dreptului fundamental al persoanei la resurse suficiente şi asistenţă socială pentru a putea duce o existenţă compatibilă cu demnitatea umană”. Cerem măsuri urgente şi decisive pentru implementarea acestei Recomandări!

2009 este anul unui nou Parlament European şi al unei noi Comisii Europene, iar 2010 va fi Anul European de Luptă Împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale – ACUM este momentul pentru o nouă viziune şi un nou angajament pentru garantarea unui venit minim care să asigure o viaţă demnă!

Pentru mai multe informaţii despre Campania desfăşurată de EAPN pentru un venit minim garantat adecvat, şi pentru a semna acest apel, vă rugăm vizitaţi www.adequateincome.eu. Pentru mai multe informaţii despre EAPN în România (RENASIS), vă rugăm vizitaţi www.renasis.org 

Ciprian NICOLA, fost beneficiar al venitului minim garantat, participant la a 8a Întâlnire Europeană a Persoanelor care se Confruntă cu Sărăcia, Bruxelles 2009

Not everyone has access to a dignified life.